Çözüm Ortaklarımız

Alp Hukuk Ofisi

Alp Hukuk Ofisinin Kurucu/yöneticisi olan Av. Figen Alpdemir Ankara Üniversitesi hukuk Fakültesi mezunu olup, meslek hayatına 1987 yılında Ankara ilinde başlamıştır.  İlk dönemde, Ziraat Bankası, Halk Bankası, TÖBANK, İktisat Bankası, Emlak Bank ,Genel Sigorta şirketlerinde  önleyici hukuk danışmanlığı ile İcra iflas hukuku alanında dava ve icra takibi ile İş Hukuku alanında bilirkişilik faaliyeti ile başladığı meslek hayatını 1999 yılına kadar Ankara ‘da yürütmüştür. 1999 yılı itibarı ile  İstanbul’da mesleğine devam ederek, Aras Holding A.Ş hukuk müşavirliğini yürütmüş ve Holding bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlerin, iş gördüğü alanlardaki tüm süreçlerin, hukuki  denetimleri ve dava takiplerini gerçekleştirdiği işinde,  aynı zamanda , ülke çapında faaliyet gösteren hukuk ofislerinin kurulması ve işleyişinin denetimini de yürütmüştür. 2010 yılı itibarı ile İstanbul /Beykoz da kurulumunu gerçekleştirdiği hukuk ofisinde,  kurumsal firmalar başta olmak üzere,  birçok firma kurum ve kuruluşun vekilliği ve danışmanlığı, geniş bir ekip ile birlikte yürütmektedir. 

 

Yönetici Av. Ensar Uçum ile birlikte tüm ekip olarak, ALP HUKUK ofisinde,  şirket ve benzeri tüm kurumların, ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda ,  işyeri organizasyonları ve uygulamaları bakımından, Ticaret Hukuku, Borçlar/Sözleşmeler Hukuku, Taşınmazlarla İlgili İhtilaflar Ve İnşaat Hukuku,  Bireysel Ve Toplu İş Hukuku, İş Sağlığı Ve Güvenliği Hukuku, Sosyal Sigorta Hukuku Ve Endüstri İlişkileri Alanı,  başta olmak üzere, ancak bu konularla  sınırlı olmaksızın  talep edilen konularda, hukuki / etik kurallar ve müvekkil menfaatinin gerektirdiği çerçevede,  önleyici hukuki danışmanlık ve dava yürütümü  hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda,  belirlenen alanlarla ilgili sözleşme taslaklarının, halen yürürlükte olan sözleşmelerin ve yasal tüm süreçlerin,    incelenmesi/denetimi/yürütümü; ayrıca hukuki ihtilafların , arabuluculuk yönetim dahil olmak üzere çözümlenmesi / değerlendirilmesi ve onay verilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Resim
X